Gerard W. Bakker

Gerard W. Bakker

Gerard W. Bakker begon zijn loopbaan op 1 januari 1965 en is op 4 januari 1967 beëdigd als makelaar o.g., sinds 1 september 1969 is hij zelfstandig makelaar en projectontwikkelaar. Gerard W. Bakker heeft in 1988 Gerard W. Bakker Projektadviezen B.V. opgericht.

In mei 2000 heeft Gerard W. Bakker met succes de opleiding Woningmarktconsultant afgerond.

Gerard W. Bakker is sinds 1975 lid van de internationale vastgoedorganisatie FIABCI en bekleedt sinds 1977 diverse functies binnen deze organisatie. Hij was o.a. Europees president voor FIABCI en voorzitter van diverse congressen. Momenteel is hij Board Member en president van de Conference Committee van FIABCI.

Tevens heeft Gerard W. Bakker een kantoor in Duitsland: Bakker Projektentwicklung und Bauträger GmbH  en Bakker Immobilien GmbH met activeiteiten als projectontwikkelaar en belegger in de regio Nood Beieren.

Woningmarktconsultant

De vereniging van NVM-woningmarktconsultant is opgericht op 9 juli 2002 om een passend antwoord te geven op de snelle ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting. Een gebied waar vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar worden afgestemd. De NVM-woningmarktconsultant is opgeleid om een succesvolle vertaalsalg te maken naar de markt, als het gaat om de ontwikkeling van nieuwbouw, herstrucurering of herbestemming. De laatste jaren is er steeds meer behoefte aan beter en breder opgeleide deskundigen op het gebied van volkshuisvesting. De vereniging van NVM-woningmarktconsultants bestaat uit deskundigen, die, behalve uitgebreide marktkennis, een grondige kennis hebben van ruimtelijke ordering, planologie, economie, recht en communicatie. Het betreft vastgoeddeskundigen die weten waar demografische ontwikkelingen toe leiden, hoe men kan inspelen op politieke ontwikkelingen en met welke trends de opdrachtgever rekening dient te houden.

De woningmarktconsultant is een deskundige gesprekspartner voor projectontwikkelaars, opdrachtgevers, woningbouwverenigingen en (lokale) overheden, met name als het gaat om planontwikkeling. Dankzij de kennis van de woningmarktconsultant van de woonconsument heeft deze specialist een dieper inzicht op de lokale en regionale markt. De NVM-woningmarktconsultant brengt in een vroeg stadium van een ontwikkelingsproces de marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart. Op basis van deze informatie kan de opdrachtgever de gewenste stappen zetten voor een effectieve marktbenadering. Gerard W. Bakker heeft de opleiding in mei 2000 met succes afgerond.